ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Υπερθυρεοειδισμού με 131I (≤ 15mCi)

2. Καρκινού Θυρεοειδούς μέχρι 30mCi

3. Καρκινού Προστάτη με 223Ra- Dichloride (Xofigo)