Επικοινωνία

Aποφάσισα να ιδρύσω ένα Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής στην πόλη της Λεμεσού, γιατί θεώρησα ότι ήταν μια καλή επιλογή ,τόσο για την ίδια την Πόλη ,η οποία στερούνταν κάτι ανάλογο ,όσο και για εμένα ,αφού κοντά μου βρίσκονται εξαίρετοι συνάδελφοι  που αμέσως αγκάλιασαν αυτήν μου την προσπάθεια.
Λεμεσός, Κύπρος
114 Α-Γ  Νίκου Παττίχη
Τ. Κ. 3070
Email: [email protected]
Fax:+357  25811004
Τηλ: +357 25811000