ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ

1. Σπινθηρογράφημα λευκών αιμοσφαιρίων με 99m Tc-SCINTIMMUN

2. Σπινθηρογράφημα μυελού των οστών με 99m Tc-nanocolloid

3. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φλευγμονοδών εστιών σε διαβητικό πόδι