ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

  1. Σπινθηρογράφημα αιματώσεως και αερισμού πνευμόνων για διάγνωση πνευμονικής εμβολής
  2. Σπινθηρογράφημα αερισμού και αιματώσεως πνευμόνων, για υπολογισμό υπολειπόμμενου FEV1 σε υποψήφιους ασθενείς για αφαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος.