ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

1. Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με 99m Tc – DTPA ή 99m Tc – MAG3 με φαρμακευτική ή όχι παρέμβαση.

2. Στατικό σπινθηρογράφημα με 99m Tc- DMSA.