ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

1. Σπινθηρογράφημα Οστών: Για ανίχνευση παθολογικής εστίας πρόσληψης

2. Σπινθηρογράφημα Οστών 3ών φάσεων: Για ανίχνευση κατάγματος εκ καταπόνησης (stress-fracture) ή φλεγμονώδους εστίας ή άλλων εξειδικευμένων ρευματολογικών ή ορθοπεδικών νόσων.

3. Σπινθηρογράφημα με 131Ι – μετά θυρεοειδεκτομής ή/ και ραδιοθεραπεία.

4. Σπινθηρογράφημα 111Ιn- Octreoscan για ανίχνευση νευροενδοκρινικών όγκων

 5. Σπινθηρογράφημα με 99m Tc- Tectrotyde για ανίχνευση νευροενδοκρινικών όγκων.

6. Σπινθηρογράφημα φρουρού λεμφαδένα με 99m Tc- Nanocolloid για ανίχνευση νεφρικής απορροής σε ασθενείς με καρκίνο μαστού ή μελανώματα.