ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Σπινθηρογράφημα γαστρικής διάβασης στερεών/υγρών τροφών με συνδυαστική τεχνική

2. Σπινθηρογράφημα διάβασης παχέος εντέρου με συνδυαστική τεχνική

3. Σπινθηρογράφημα στατικό ήπατος – σπληνός με 99m Tc – θειούχο κολλοειδές

4. Σπινθηρογράφημα δυναμικό με 99m Tc – BRIDA για ανίχνευση χολοκυστίτιδας

5. Σπινθηρογράφημα ήπατος για ανίχνευση αιμαγγειωμάτων.