ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗ ΔΑΝΙΗΛ

Παρούσα κατάσταση :

1. Δ/ντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Λεμεσού (από 11/2020 έως και σήμερα)

2. Δ/ντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 251 ΓΝΑ
(από 04/2006 έως και 5/2019)

3. Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής ENHC (Ερρίκος Ντυνάν από 2016-2018)

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Ιδιωτικού
Πολυιατρείου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (από 1999-2014)

Master in Science , MSc , του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΡΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ , με Αντικείμενο :
«ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ:ΔΙΑΓΝΩΣΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ» από 2014-2016

Μετεκπαιδεύσεις εξωτερικού: 25-10-2004 έως 25-10-2005 στις
ΗΠΑ(JOHNS HOPKINS HOSPITAL-DEPARTMENT OF RADIOLOGYDIVISION OF NUCLEAR MEDICINE)
Εξειδίκευση στο PET/CT

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 2271/16-01-1992/
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:3699/23-03-1999/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Αρ. Μητρώου : 5666-09/07/2015)
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από τις 10-01-1992 έως τις 24-12-1992 τοποθετήθηκα στο 251 ΓΝΑ για
πρακτική κυλιόμενη εκπαίδευση (rotation σε όλες τις Κλινικές)

Από τις 24 -12 – 1992 μετατέθηκα ως Ιατρός στην Υγειονομική Υπηρεσία της
111 Πτέρυγας Μάχης, για δυο έτη(μέχρι 16-12-1994) και ήμουν υπεύθυνος για
την υγειονομική κάλυψη σε πρωτοβάθμια κλίμακα.

Από 19-12-1994 έως 17-01-1999 ειδικεύτηκα στην Πυρηνική Ιατρική στο 251
ΓΝΑ(ένα έτος-Εσωτερική Παθολογία) και στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα( τρία έτη Πυρηνική Ιατρική)

Από 23-03-1999 έως 12-09-1999 Επιμελητής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής  251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας(ΓΝΑ)

Στις 13 – 9 – 1999 μετατέθηκα, ως ιατρός στην Υγειονομική Υπηρεσία της 112
Πτέρυγας Μάχης, και στις 5 – 11 – 2000 ανέλαβα Προϊστάμενος αυτής.
Επέστρεψα στο 251 ΓΝΑ στις 22-11-01

Από 22-11-2001 έως 17-10-2004 Επιμελητής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής
251 ΓΝΑ

Μετεκπαίδευση εξωτερικού: 25-10-2004 έως 25-10-2005 στις ΗΠΑ (JOHNS
HOPKINS HOSPITAL-DEPARTMENT OF RADIOLOGY-DIVISION OF
NUCLEAR MEDICINE)
Εξειδίκευση στην ειδικότητα :PET/CT

Από 07-11-2005 έως 04-04-2006 Επιμελητής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής  251 ΓΝΑ

Από 04-04-2006 έως 04-05-2019 Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 251 ΓΝΑ

Επιστημονικό έργο

Δημοσιευμένες εργασίες :

1. T. Athanasoulis, CA. Zerva. Interpretation of reverse
redistribution of Tc – 99m tetrofosmin in patients with acute myocardial infarction. (Letter to the editor)

Eur. J. Nucl. Med. Mol Imaging. 2003; 30(5):798 – 9(impact factor 4,991)

2. Assessment of Interobserver Reproducibility in Quantitative 18FFDG PET and CT Measurements of Tumor Response to Therapy

Heather A. Jacene, Sophie Leboulleux, Shingo Baba, Daniel Chatzifotiadis, Behnaz Goudarzi, Oleg Teytelbaum, Karen M. Horton,
Ihab Kamel, Katarzyna J. Macura, Hua-Ling Tsai, Jeanne Kowalski and Richard Wahl

JNM 2009 50: 11A-12A, p. 1760-1769(impact factor 7,022)

3. Importance of the same or different readers pre- and post-therapy for anatomic vs. metabolic response assessments

Heather Jacene,Sophie Leboullex,Shingo Baba,Daniel
Chatzifotiadis,Behnaz Goudarzi,O.Teytelbaum,K.Horton,Katarzyna
Macura,Ihab Kamel,Richard Wahl

J Nucl Med,2011;52(Supplement 1): 1773 (impact factor 7,022)

4. Θεραπεία με 223Radium Dichloride σε ασθενείς με
ευνουχο-άντοχο (castrate-resistant) καρκίνο προστάτη, με επώδυνες
οστικές μεταστάσεις και με απουσία σπλαχνικών μεταστάσεων

Χατζηφωτιάδης Δανιήλ , electronic database of University of Athens

Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

1. Η συχνότητα της χολολιθίασης στην κίρρωση του ήπατος.
Ε. Χριστακόπουλος, Ε. Μανουσάκης, Δ. Δούμπλης, Δ. Χατζηφωτιάδης,
Σ.Παπασπύρου.
Πρακτικά 14ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων (1992).
Ελεύθερες ανακοινώσεις Γαστρεντερολογίας – Ενδοκρινολογίας (Νο
416).

2. Σύνδρομο μετά χολοκυστεκτομή.
Ε. Χριστακόπουλος, Ε. Μανουσάκης, Δ. Δούμπλης, Δ. Χατζηφωτιάδης,
Σ.Παπασπύρου.
Πρακτικά 14ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων (1992).
Ελεύθερες ανακοινώσεις Γαστρεντερολογίας – Ενδοκρινολογίας
(Νο 419).

3. Evidence of faster Technetium – 99m tetrofosmin wash – out rate
from stunned myocardium after injection at test. Is it a new method for
viability detection?
T. Athanasoulis, J. Nanas, D. Hatzifotiadis, D. Kontoyiannis, P.
Kostamis.
Πρακτικά Ισπανικού Συνεδρίου Πυρηνικής Καρδιολογίας 1997.
San Lorentzo de el Escorial (Madrid), p. 56 (5 – 8 Feb 1997).
Reunion Internacional Cardiologica Nuclear, Madrid 1997.

4. Tc – 99m tetrofosin GATED – SPECT improves viability
assessment in post infarction patient.
J. Lekakis, R. Vezirgianni, V. Prassopoulos, G. Germanidis, J. Nanas, D.
Hatzifotiadis, N. Agrios, C Papamichael, S. Stamatelopoulos, S.
Moulopoulos, P. Kostamis.
3rd International Conference of Nuclear Cardiology, April 6 – 9, 1997,
Florence, Italy.

5. Differences between early and late Tc-99-Tetrofosmin images in
patients with recent myocardial infarction. Is it a marker of stunned
myocardium?
T. Athanasoulis, J.Nanas, D. Hatzifotiadis, D. Kontoyiannis, P.
Kostamis.
JNM, May 1997, Scientific Abstracts of the 44th Annual Meeting of
the
Society of Nuclear Medicine , San Antonio, Texas , June 1-5, 1997,
Poster . No 703,page 162.

6. Early and late Tc-99m-Tetrofosmin images in patients with recent
myocardial infarction. Comparison with thallium rest-redistributio
images.
T. Athanasoulis, J.Nanas, D. Hatzifotiadis, D. Kontoyiannis, G. E.
Alexopoulos, P. Kostamis.
Dept. of Nuclear Medicine and Therapeutic “Alexandra”
University Hospital,
European Journal of Nuclear Medicine (High – lights) 24/8, 1997 p.
950.

7. High – lights, 1997,I. Carrio, European Journal of Nuclear
Medicine: 24, 1527 –1540, Reference 54.

8. Right to left end – diastolic volume ratio calculated by Gated Spect
blood – pool imaging correlates with pulmonary artery pressure in
patients with pulmonary hypertension.
T. Athanasoulis, L. Karaloizos, K. Palaskas, D. Hatzifotiadis, Ch.
Kalliontzi, S. Gerali, S Kostamis.
45th Annual Meeting of Society of Nuclear Medicine, Toronto, Canada, 7
– 11 June 1998 (poster).

9. Σύγκριση του Tc – 99m – V- DMSA με το Tc – 99m – MDP στη
διάγνωση του πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού.
Β. Παπαντωνίου, Α. Στυψανέλλη, Δ. Χατζηφωτιάδης, Γ. Γαλερός, Α.
Κεραμοπουλος, Π. Κωστάμης.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής (1998), Πρακτικά
Συνεδρίου (Poster).

10. The role of histamine in the pulmonary manifestation in chronic
heart failure (CHIF).M. Sapranidou – Christoforaki, A. Leonti, Ch. Kostopoulos, J. Datseris, J
Nanas, K. Palaskas, D. Hatzifotiadis, Ch. Palestidis.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής (1998), Ελεύθερες
Ανακοινώσεις.

11. Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (BRIDA) σε παιδιά με
ινοκυστική νόσο.
Α. Στυψανέλλη, Β. Παπαντωνίου, Κ. Παλάσκας, Δ. Χατζηφωτιάδης, Ε.
Ντουντουνάκης.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής (1998), Πρακτικά
Συνεδρίου (Poster).

12. Αξιοπιστία του σπινθηρογραφήματος με DMSA – Tc – 99m για
την εκτίμηση της βαρύτητας και την εξέλιξη της ουρολοίμωξης στη
βρεφική ηλικία. Συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.
Α. Λεοντή, Ζ. Καρακατσάνη, Ι. Δατσέρης, Κ. Κηπουρού, Σ.
Βεζυργίαννη, Δ. Χατζηφωτιάδης, Κ. Παλάσκας.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής (1998), Ελεύθερες
Ανακοινώσεις.

13. Δοσιμετρία και βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας του
Ιπτάμενου Προσωπικού των Ελληνικών Αερομεταφορέων.
Β. Καμενοπούλου, Γ. Δρίκος, Ν. Πουλιέζος, Κ. Σταμάτης, Δ.
Χατζηφωτιάδης, Π. Δημητρίου.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής, 4 – 6
Οκτωβρίου 2001, Αθήνα.

14. Viability detection in recent myocardial infarction (MI) using Tc –
99m – Tetrofosmin (Tf) at rest,. Role of post injection imaging time
interval.
T. Athanasoulis, D. Hatzifotiadis, I. Koutsikos, S. Tsiouris, K. Mainta, M.
Stathaki, CH. Zerva.
Dept. of Nuclear Medicine, “Alexandra” University Hospital.
European Journal of Nuclear Medicine, 8/2002, pS 214, poster No 99.

15. T. Athanasoulis, CA. Zerva. Interpretation of reverse redistribution
of Tc – 99m tetrofosmin in patients with acute myocardial infarction.
(Letter to the editor)
Eur. J. Nucl. Med. Mol Imaging. 2003; 30(5):798 – 9

16. Assessment of Interobserver Reproducibility in Quantitative 18FFDG PET and CT Measurements of Tumor Response to Therapy
Heather A. Jacene, Sophie Leboulleux, Shingo Baba, Daniel
Chatzifotiadis, Behnaz Goudarzi, Oleg Teytelbaum, Karen M. Horton,
Ihab Kamel, Katarzyna J. Macura, Hua-Ling Tsai, Jeanne Kowalski
and Richard Wahl
JNM 2009 50: 11A-12A, p. 1760-1769

17. First-line chemotherapy leads to high bone turnover and reduced bone
mass in patients with non-Hodgkin’s lymphoma: Results from a
prospective study(abstract 0891)

K.Anargyrou,T.Vassilakopoulos,K.Tsionos,P.Kokkoris,G.Boutsikas,M.A
ngelopoulou,D.Christoulas,S.Masouridou,M.Dimou,A.Papatheodorou,D.
Chatzifotiadis,
P.Panagiotidis, G. Pangalis, P.Beris, E.Terpos
Hematologica-The hematology Journal
15th Congress of the European Hematology Association, Spain,
Barcelona , June 10-13,2010

18. Importance of the same or different readers pre- and posttherapy for anatomic vs. metabolic response assessments
Heather Jacene,Sophie Leboullex,Shingo Baba,Daniel
Chatzifotiadis,Behnaz Goudarzi,O.Teytelbaum,K.Horton,Katarzyna
Macura,Ihab Kamel,Richard Wahl
J Nucl Med, 2011 ; 52(Supplement 1): 1773

19. 3- Dimensional Radiogiologic Dosimetry(3D-RD) in patients
with metastatic foci of differentiated thyroid cancer to the lungs and the
brain
Poster No 24 -17th Congress of the Balkan Militery Medical Committee,
29 May-01 Jun 2012, Belgrade, Serbia

20. Η Χρησιμότητα του PET/CT στην διερεύνηση ασθενών με πιθανή
στεφανιαία νόσο
240 Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) , Νοέμβριος 2010 ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21. Εφαρμογές του PET/CT στην Ιατρική,
Διατομεατική Ομιλία 02/2006,
Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ

22. Η Χρησιμότητα του PET/CT στην Παιδιατρική
Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής , Μάιος 2006,
ΑΘΗΝΑ

23. Εφαρμογές του PET/CT στην Καρδιολογία,
Διατομεατική Ομιλία 10/2007,
Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ

24.Λοιπές ογκολογικές και μη εφαρμογές του SPECT/CT και ο ρόλος
του στην ανίχνευση φλεγμονών 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) , Οκτώβριος 2012 ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25. Παρουσίαση Highlights Συνεδρίου Αμερικανικής Εταιρίας
Πυρηνικής Ιατρικής (Miami 2012)
Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής , Νοέμβριος 2012,
ΑΘΗΝΑ

26.WDTC(Well Differentiated thyroid cancer)
Η άποψη του Πυρηνικού Ιατρού
Πολυθεματικό Συνέδριο 251 ΓΝΑ ,Φεβρουάριος 2013, Αθήνα

27. Μυοκαρδιακή Νευροδιαβιβαστική απεικόνιση (MYOCARDIAL
NEUROTRANSMISSION IMAGING),
19ηΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

28. Θεραπεία Ca προστάτου με 223Ra XOFIGO
260 Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) , Οκτώβριος 2016 ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29. Η χρησιμότητα της Ραδιοθεραπείας με 223Ra XOFIGO σε ασθενείς
με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη και οστικές μεταστάσεις
Συνέδριο Τμήματος Ουρολογικής Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας
Ουρολογίας, Φεβρουάριος 2017 , Ζαρούχλα Κορινθίας

30. Σπινθηρογραφική διερεύνηση οστικών φλεγμονών
Συνέδριο Τμήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ελληνικής
Εταιρείας Ορθοπεδικής, Ιούνιος 2017 , Πάρος

31. Σύγχρονη σπινθηρογραφική απεικόνιση των σηπτικών φλεγμονών
του ερειστικού συστήματος,730 Πανελλήνιο Ορθοπεδικό Συνέδριο ,
Οκτώβριος 2018, Αθήνα

32. Νεότερες εξελίξεις στην Ποζιτρονιακή Απεικόνιση
(PET/CT,PET,MRI),καθώς και στην παραγωγή των Βραχύβιων
Ραδιοισοτόπων στον ίδιο χώρο 270 Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) , Οκτώβριος 2018 ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

33.Η πρώτη εμπειρία στην Ελλάδα από θεραπεία Ασθενών με 223RaDichloride ( XOFIGO) με ευνουχοάντοχο καρκίνο προστάτη με οστικές
μεταστάσεις και αρνητικές σπλαχνικές μεταστάσεις.
Επιπλοκές και συμβάματα 270 Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) , Οκτώβριος 2018 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

34. Η πρώτη εμπειρία στο 251 ΓΝΑ Ραδιοεμβολισμού ήπατος με
μικροσφαιρίδια με 90Y(90Y -Resinspheres) 270 Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ) , Οκτώβριος 2018 ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγγραφή βιβλίων:
Positron Emission Tomography and Cancer, στο βιβλίο του Alfred
E.Chang Oncology :An Evidence Bas

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαιδευτής στο ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ για 13
έτη και στο ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ)ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ για 13 επίσης έτη

ΜΈΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Επιστημονική Επιτροπή 22ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής
Ιατρικής,8-10 Απριλίου 2011

 

Επίσης εκπονώ διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα:
«ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ -89( 89SrCl2) ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΙΟΥ 153 ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΟ-ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΕΝΟ-ΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ(153Sm-EDTMP)-
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ IN VIVO» ΣΤΟ Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Επίσης υπήρξα ομιλητής σε συνέδρια Πυρηνικής Ιατρικής, της Ελληνικής
Παγκρεατολογικής Εταιρίας, στα Πολυθεματικά συνέδρια του 251 ΓΝΑ, σε ημερίδες
άλλων ειδικοτήτων στο 251 ΓΝΑ, σε ημερίδες του Σχολείου Πυρηνικού και
Βιολογικού Πόλεμου του ΓΕΑ, σε μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της
Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής, συμμετείχα με γραπτές ανακοινώσεις στα  Συνέδρια της ΒΕΣΙ(Βαλκανικό Συνέδριο Στρατιωτικής Ιατρικής) το 2010 και 2012. Ακόμη έχω διδακτικό έργο σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρίας  Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας, της οποίας αντιπρόσωπος υπήρξα στη Ευρώπη από το 2010έως το 2012 (UEMS).

Ομιλητής στο Γ΄ Συνέδριο ΠΒΧ Άμυνας(22-09-03 έως 23-09-03), με δύο ομιλίες με
θέματα: Φυσικές Αρχές Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και Δοσιμετρία και
Ραδιοανίχνευση.

Κατέχω το PROFICIENCY στα Αγγλικά (επικαιροποιημένο τον
11/2014) , και το Α2 στα Μανδαρινικά-Κινέζικα, ενώ μιλώ και λίγο
Γαλλικά(επίπεδο Α2).

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

1. γ ΄Σειρά του Σχολείου Πυρηνικής-Βιολογικής-Χημικής
Άμυνας(ΣΠΥΒΙΧΑ) : Από 14-04-03 έως 22-04-03 .

2. 12ο Ολυμπιακό Σχολείο ΠΒΧ Άμυνας :
Aπό 07-04-03 έως 11-04-03 (στη Σχολή Εφαρμογής του 401 ΓΣΝΑ).

3.Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής(Σειρά 22α): Αποφοίτηση 15-05-92

4. Σχολή Πολέμου Αεροπορίας(ΣΠΑ/Κ τώρα ΑΔΙΣΠΟ): Αποφοίτηση
17-07-02

Έχω παρακολουθήσει τα Πανελλήνια συνέδρια Πυρηνικής Ιατρικής το
2000, 2002,2004,2010, και 2011, τα Πανευρωπαϊκά συνέδρια του
2003,2006,2010,2011,2012,2017,2018 ,των ΗΠΑ ΤΩΝ 2005,2011,2012,
τα Αυστραλιανά του 2014 , 2016, 2018, τα Παγκόσμια του 2014 και
2018 , το Παγκόσμιο για το Ga-68 to 2015 και τα μετεκπαιδευτικά
σεμινάρια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του JOHNS HOPKINS το
2004,2006,2009,2012 , 2015 και πάρα πολλά σεμινάρια συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής (με πολλές
CME ώρες).
Επίσης είμαι μέλος από τον 08/2014 της Παγκόσμιας Ένωσης
Ραδιοθεραπειών (WARMTH) μέχρι και σήμερα και συμμετέχω σε
διάφορες εκδηλώσεις στην Παγκόσμια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
στην Βιέννη